6 forudsætninger for at få succes med MUS-samtaler

Skrevet den Posted in MUSsamtale
Medarbejderudviklingssamtaler kan ikke erstattes, mener forfatterne bag den nye bog ‘Årets vigtigste samtale’ ifølge Jyllands-Posten. I stedet anbefaler kommer de med en række nye anbefalinger til, hvordan virksomhederne bør gribe samtalerne an i 2017.

MUS-samtaler er blevet beskyldt for både at være spild af tid, en del af en forældet feedback-kultur og et meningsløst ritual.

Fire ud af ti danskere mener endda ikke, at de får noget udbytte af samtalen, viste en undersøgelse fra konsulentvirksomheden Ennova i 2013-14.

Alligevel er der ingen vej udenom. Som man også ynder at sige om demokratiet, så er MUS-samtalen den mindst ringe løsning, vi har. Derfor kan man lige så godt gøre medarbejderudviklingssamtalen til et godt ritual, lyder budskabet fra de to rådgivere Jane Hahn og Christian Stadil, der netop er aktuelle med bogen ‘Årets vigtigste samtale’.

Det skriver Jyllands-Posten i en anmeldelse, hvor bogen får 5 ud af 6 stjerner.

Et tilbagevendende problem er, at virksomheder ofte giver kurser og videreuddannelse til medarbejderne, men sjældent overvejer, om de passer til virksomhedens behov. Derfor skal efteruddannelse være en del af virksomhedens strategi ifølge forfatterne, skriver Jyllands-Posten.

Forfatterne undrede sig over, hvorfor halvdelen af danskerne i førnævnte undersøgelse oplevede, at der ikke blev fulgt op på MUS-samtalerne. Det undersøgte de nærmere, og har på den baggrund skrevet bogen for at komme med nogle bud på, hvordan virksomheder og organisationer kan ændre MUS-samtalernes dårlige ry.

 

Er jeres MUS-proces digital eller håndholdt? Læs om online MUS hér

 

I bogen anbefaler forfatterne følgende seks forudsætninger for at få succes med MUS-samtalerne, skriver Jyllands-Posten:

  1. Helhed: “Medarbejderens kompetencer skal tilpasses nuværende eller fremtidige opgaver, som virksomheden efterspørger. Dette giver udviklingsprocessen sammenhængskraft.”
  2. Fokus: “Forberedelse, samtale og handling skal have lige højt fokus igennem hele processen.”
  3. Tillid: “Tillid er en grundlæggende faktor for at skabe udvikling. MUS baseres på tillid og kan ikke i sig selv blive tillidsskabende. Udbyttet af MUS er proportionalt med graden af tillid.”
  4. Kompetencer: “Se på, hvad der skal til for at få medarbejderens evner, viden og færdigheder bedre i spil i de daglige opgaver.”
  5. Refleksion: “Refleksion er at tænke over, hvorfor man gør, som man gør, så man får en bedre forståelse for, hvad man i realiteten gør. MUS bygger på forberedelse og dialog på baggrund af nogle spørgsmål. Det skaber reflektion.”
  6. Udvikling: “Det udviklingsorienterede perspektiv skaber konstruktiv dialog om nutiden og fremtiden.

Anmeldelsen i Jyllands-Posten bringer nogle flere interessante iagttagelser fra bogen, der kan få stor betydning for medarbejderudvikling fremover:

  • Virksomhedernes evne til at forstå medarbejderne ud fra den generation, de tilhører. Baby boomers (f. 1945-1964) er på vej på pension over de næste 10-15 år, og dermed forsvinder en generation, der især er kendetegnet for deres stabilitet og loyalitet. Samtidig kommer generation Z (f. ca. 1995 og frem) ind på arbejdsmarkedet, som i højere grad er digitalt indfødte og forventer teknologisk tidssvarende MUS-systemer – som de endda selv kan være med til at udvikle som brugere.
  • Virksomheders evne til at omsætte data fra MUS-samtalerne til strategisk viden i organisationen. Dette forudsætter både at data indsamles i højere grad af HR-afdelingerne, samt at data analyseres og sættes i rette kontekst, så den kan fungere som et led i forretningsudviklingen.

Bogen ‘Årets vigtigste samtale’ koster 249 kr., udgives af Enso og kan købes her.