Har du glemt MUS-samtalen? Det kan blive dyrt…

Skrevet af Per Boetius Andersen – 7/3/2023

MUS-samtaler bliver desværre ofte nedprioriteret eller glemt, men hvorfor, og hvilken konsekvens kan det have for virksomheden?

I denne artikel har vi med udgangspunkt i kundedialoger samt erfaringer fra vores HR-samarbejdspartnere, forsøgt at skabe overblik over, hvad det typisk er, der sker, når MUS-samtalen ryger i glemmebogen.

Hos MUSsamtale.dk bliver vi jævnligt kontaktet af bekymrede medarbejdere fra både offentlige og private virksomheder, som søger rådgivning, fordi de ikke bliver tilbudt de udviklingssamtaler, som deres arbejdsplads har lovet dem. Samtidig er det heller ikke sjældent, at vi taler med arbejdsgivere, som må erkende, at MUS, GRUS, LUS mv. har en tendens til at blive udskudt, nedprioriteret eller glemt. De ved som oftest også godt, hvad der “går galt”.

Hvorfor bliver MUS-samtaler ikke afholdt til tiden?

Der er flere årsager til, at udviklingssamtaler bliver nedprioriteret, selvom det er intentionen at gennemføre dem regelmæssigt. De mest hyppige årsager kan ses herunder:

Travlhed: Den som er ansvarlig for at tage initiativ til MUS kan være optaget af andre opgaver og projekter, der bliver prioriteret højere end at planlægge og afholde MUS.

Mangel på systemer og processer: Hvis arbejdsgiver/leder ikke har et system eller en fast proces for at planlægge og afholde MUS, kan det være nemt at glemme eller udskyde samtalerne.

Manglende opfølgning: Hvis ikke der laves konkrete aftaler ved hver MUS samt følges op på disse, kan det være let at glemme eller miste fokus på udviklingsdialogen.

Manglende viden: Hvis arbejdsgiver ikke forstår vigtigheden af ​​at holde udviklingssamtaler, eller hvis der ikke er den fornødne viden og ekspertise til at gennemføre processerne på en effektiv måde.

For at undgå at skubbe udviklingssamtalerne foran sig, er det derfor vigtigt for arbejdsgiver at have en fast proces på plads for planlægning og afholdelse. Det skal meget gerne være en enkel proces, som ikke er tidskrævende. Derudover er det en fordel at have en påmindelsesfunktion eller en fast dato i kalenderen for at sikre, at samtaler og opfølgning bliver gennemført efter planen.

Årsager til at MUS bør prioriteres

Der er konsekvenser ved at nedprioritere udviklingssamtaler, og det kan faktisk også blive dyrt i længden. Godt nok er det svært at måle effekten af en MUS-runde, og den viser sig heller ikke direkte på bundlinjen, men gode udviklingssamtaler kan spare en arbejdsgiver for store udgifter samt øge virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne.

Her er de typiske fordele, som arbejdsgivere oplever, når de har succes med deres medarbejderudvikling:

Øget medarbejderengagement: Ved aktivt at lytte til og adressere sine medarbejderes udviklingsbehov, kan virksomheden skabe et mere engagerende og understøttende arbejdsmiljø, hvilket typisk resulterer i øget medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Forbedret præstation: Ved at give medarbejderne de ressourcer og den støtte, som de har brug for til at udvikle deres færdigheder og fremme deres karriere, kan en virksomhed forbedre den overordnede præstation og produktivitet.

Fastholdelse af talent: Ved at investere i sine medarbejderes udvikling kan virksomheden reducere antallet af opsigelser og fastholde toptalenter. Dette kan spare virksomheden for både tid og ressourcer, da det er meget tidskrævende og dyrt at ansætte og oplære nye medarbejdere.

Større innovation: Ved at opmuntre sine medarbejdere til at dele deres idéer og mål under udviklingsdialoger, kan en virksomhed opnå nye kilder til innovation og kreativitet.

Bedre tilpasning til virksomhedens mål: Ved at afstemme en medarbejders udviklingsmål med virksomhedens overordnede mål, kan virksomheden sikre, at dens medarbejdere arbejder hen imod de samme mål og bidrager til virksomhedens succes.

Argumenterne ovenfor indikerer tydeligt, at MUS spiller en vigtig rolle i virksomheders arbejde med at optimere produktivitet og ressourcer. Desuden kan det koste en virksomhed store og unødvendige udgifter at tilsidesætte udviklingsdialogerne til fordel for andre aktiviteter, som er nemmere at måle i kroner og ører.

Vores samarbejdspartner og ledelseskonsulent Ellen Merete Juul udtaler i dette interview, at de fleste virksomheder kan spare millioner ved at afholde regelmæssige, værdiskabende MUS-samtaler.

Skal din MUS-proces også sættes i system?

Det er både nemmere og billigere end du tror.

Se systemet

Digitale udviklingssamtaler

De fleste virksomheder har stadig analoge processer, hvad angår planlægning og eksekvering af udviklingssamtaler. Det betyder, at der lander en stor administrativ byrde i HR-afdelingen og/eller ude hos de enkelte afdelingsledere. MUS-planlægning kan i perioder optage store dele af det mentale overskud – ressourcer som ellers kunne være brugt konstruktivt ifm. kundekontakt, eksekvering af strategier eller udvikling af organisationen.

Ved at implementere et digitalt værktøj, forsvinder de administrative hovedpiner. Administrator (evt. HR) har altid overblik over MUS-status i afdelingerne, og kan assistere lederne ved behov. Lederne kan nemt selv indkalde, forberede og afholde deres samtaler. Bliver noget overset, gør systemet opmærksom på det.

Ved at digitalisere MUS får virksomheden langt bedre forudsætninger for at høste fordelene ved gode MUS-processer.