Inspiration til den gode MUS samtale: Sci-fi roman inspireret af MUS-samtaler

Skrevet den Posted in mus From Others
Anderledes og interessant læsning til ledere (og medarbejdere).

Bogen 'De Ansatte' af Olga Ravn stiller spørgsmålstegn ved moderne ledelse.

Olga Ravn har skrevet en sci-fi roman, som bygger på beretninger fra medarbejderudviklingssamtaler. Titlen på bogen er ’De Ansatte’ og dens fokus er at illustrere de mulige konsekvenser ved et stigende fokus på arbejdsevne og effektivisering - forklædt som personlig udvikling - i vores moderne præstations- og evalueringskultur.

Bogen bygger på 102 korte vidneudsagn - en slags forhør af de ansatte på rumskibet med navnet Det Sekstusinde Skib. Hér arbejder både mennesker og menneskelignende skabninger, og de har naturligvis forskellige oplevelser af (arbejds)livet.

Uhyggelig effektivisering:

Forfatter Olga Ravn er især inspireret af det sprog, der bruges mellem ledere og medarbejdere i moderne virksomheder og fortæller i et interview med DR, at hun oplever dette effektiviseringssprog som uhyggeligt og mener, at det medfører en form for selvudslettelse.

Samtaler mellem leder og medarbejder bygger ofte på en logik om, at de enkelte medarbejdere skal tjene det fælles bedste og hele tiden sikre vækst og effektivitet, hvilket måske ikke altid er i den enkeltes egen interesse. I interviewet bruges betegnelsen "hjernevasket loyalitet" som den konflikt, som mange af stemmerne i bogen oplever mellem deres egne følelser og hvad der forventes fra arbejdsgiveren.

Se hele DR's interview med Olga Ravn her

Avisen Information kalder bogen for "et tankevækkende advarselsbrev til sin nutid", og klassificerer den som en skræmmende og konsekvent arbejdspladsroman fra det 22. århundrede.
Hvis ikke dette er nok til at pirre en moderne leders (og medarbejders) nysgerrighed, kan hele Informations anmeldelse læses via linket hér.

Gør vi det rigtigt?

Hos MUSsamtale.dk ser vi bogen som en opfordring til refleksion, når man udfærdiger/evaluerer sine MUS-forløb.

Hvad er det egentlig vi vil opnå med MUS-samtalen? Og hvordan sikrer vi, at øget effektivitet ikke bliver på bekostning af trivsel på arbejdspladsen?

De spørgsmål, som bogen inspirerer til, besvares typisk forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og med stor sandsynlighed er der også forskel på medarbejderne i underafdeling A og underafdeling B. Derfor kan der være behov for at opsætte specifikke MUS-forløb til de forskellige afdelinger/teams i virksomheden, for at opnå det ønskede udbyttet af samtalerne.

Hér kan du læse mere om at gøre MUS samtalen til et værdifuldt ledelsesredskab.

God læselyst, hvis du har planer om at kigge nærmere på bogen.