Velkommen til MUSsamtale.dk

MUSsamtale.dk

Holder du din MUS samtale digitalt eller håndholdt?

Se hvad man kan opnå af fordele ved at digitalisere MUS.

Nyt om MUS

Vi deler løbende relevante artikler med viden, nyheder og værktøjer angående MUS samtaler

Fact om digital MUS

Svendborg Sygehus har skåret 44% af deres administration med digitalt MUS system.

Pure Byte system

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der kommer nye artikler om MUS.

Hvad er en MUS samtale?

En MUS samtale (medarbejderudviklingssamtale) er et organisationsudviklingsværktøj, som har forholdet mellem leder, medarbejder, jobbet og organisationen i højsædet. Selve samtalen er typisk en privat og fortrolig dialog mellem medarbejder og nærmeste leder. Som offentligt ansat i Danmark, har man et formelt krav på en årlig udviklingssamtale. MUS samtaler anvendes også i stigende grad på private arbejdspladser, og de fleste fagforeninger lægger vægt på dette. Målt alene ud fra udbredelsen af konceptet er MUS samtalen det mest succesfulde værktøj til udvikling af medarbejdere og ledere i nyere tid.

 

Historien bag medarbejderudviklingssamtaler?

Allerede i 1960’erne begyndte man at introducere det, vi i dag kender som en MUS samtale. Dengang blev samtalen typisk kaldt personalevurdering eller personalesamtale. Formålet var at evaluere medarbejdernes evne til at leve op til diverse produktionsmål og reglerne på arbejdspladsen.

I 90’erne kom der mere fokus på selve udviklingsperspektivet, og MUS begrebet blev for alvor introduceret. I denne mere moderne form for personalesamtale begyndte man at kigge meget på det fremadrettede potentiale. Fokus blev altså rykket væk fra at måle på medarbejderens indsats bagudrettet.

I det nye årtusinde blev evalueringsaspektet faktisk bragt ind i MUS samtalen igen på opfordring fra både ledere og medarbejdere. Det blev vurderet, at der var behov for gøre status, før man kunne tage stilling til, hvad der gav mening at udvikle på. Således blev normen for MUS, at man fokuserede lige meget på evaluering og udvikling. MUS samtaler er i dag meget udbredt i Danmark og er indført i alle væsentlige overenskomster. Der er også lavet undersøgelser, som indikerer en direkte sammenhæng mellem MUS og arbejdsglæde.

Danske virksomheder prioriterer i stigende grad ressourcer til at udvikle MUS koncepter der understøtter de forskellige medarbejdertyper. Formålet med at investere i MUS er især at give virksomheden de bedste forudsætninger for at fastholde motiverede medarbejdere, holde produktiviteten høj og sygefraværet lavt.

I forskningsartiklen hér kan man læse nærmere om MUS samtalens formål.

 

MUS forberedelse

Hvordan forbereder man sig bedst til sin MUS samtale? Mange eksperter understreger, at det er vigtigt for værdien af samtalen, at man forbereder sig, både som leder og medarbejder. Man bør have gjort sig tanker om det ønskede resultat af samtalen, så det ikke ender som en tilfældig snak. Af samme grund følger man typisk nogle skemaer eller skabeloner for samtalen, så man har nogle på forhånd definerede emner, der tages op. Typisk inviterer lederen sin medarbejder til at gennemgå og overveje de emner, der vil blive talt om til samtalen.

 

MUS opfølgning

Mindst lige så vigtigt som forberedelsen er det, at der bliver fulgt op på de MUS aftaler der laves mellem leder og medarbejder. Dette bør gøres struktureret, og inden for en overskuelig periode efter selve MUS samtalen. Der findes mange gode råd ift. målsætninger og opfølgning, og undersøgelser viser, at systematisk opfølgning på MUS aftalerne markant øger værdien af samtalerne (målt i arbejdsglæde hos medarbejdere).

 

 MUS samtale og løn

Er det en god idé at tale om løn under MUS samtalen? Det er et spørgsmål med meget delte meninger. Nogle mener, at det er oplagt at tale om mulighederne for at opnå en lønforhøjelse, når man alligevel taler om kompetenceudvikling, da disse i nogen grad bør harmonere. Andre mener, at en lønforhandling ikke hører hjemme i en udviklingssamtale, da leder og medarbejder helst skal forblive i en fælles udviklende dialog. Med dette for øje, er det ikke fordelagtigt at ende i en forhandlingssituation, hvor leder og medarbejder risikerer at opfatte hinanden som ”modstandere” frem for medspillere.

 

 MUSsefælde

Generelt er der bred enighed om, at MUS er en god investering, men det er samtidig en administrativ byrde for de lokale ledere. Grundet tidskrævende processer forbundet med planlægning, indkaldelse af medarbejdere, dokumentation og opfølgning for hver enkelt MUS samtale, sker det desværre ofte, at samtaler bliver udskudt, glemt eller bevidst nedprioriteret. Rigtig mange medarbejdere kommer derfor ikke systematisk til MUS samtale, selvom det er et overenskomstmæssigt krav eller står skrevet i virksomhedens personalepolitik.

 

Digital MUS

Som så mange andre administrativt tunge arbejdsområder er der også god fornuft i at systemunderstøtte processerne omkring udviklingssamtaler. Digitalisering af MUS er med til at eliminere de manuelle processer forbundet med planlægning af samtalerne, da systemet overtager arbejdet med at ”huske” hvornår, en medarbejder skal indkaldes, eller hvornår der skal følges op på diverse aftaler. Således bliver ingen samtaler glemt, og data er lette at tilgå.

Med et MUS samtale system kan man også forbedre selve samtalestrukturen og garantere et brugbart resultat. Det er muligt at opsætte specifikke MUS forløb til sine medarbejdere baseret på deres roller/stillinger. De data, som genereres, giver bl.a. mulighed for at lave relevante statistikker og få overblik over medarbejderens udvikling.

Grundlæggende er formålet med et MUS system, at fjerne administrationsbyrden og skabe overblik. Således får de lokale ledere mere tid til de dele af medarbejderudviklingen, som skaber mest værdi – nemlig selve dialogen med medarbejderne.

Er jeres MUS-proces digital eller håndholdt?