Er MUS-samtaler spild af tid?

Daniel Wolfram
Skrevet af Daniel Wolfram – 13/4/2021

Er udviklingssamtaler overhovedet relevante? Det er et spørgsmål, som har været meget omdiskuteret igennem de seneste år.

Langt de fleste virksomheder afholder MUS mindst en gang om året, men der er stor uenighed om, hvad udbyttet af samtalerne egentlig er.

Hvad siger en undersøgelse omkring MUS?

En meningsmåling fra 2018 foretaget af Wilke på vegne af fagforeningen Krifa viser, at danske lønmodtagere har polariserende holdninger til selve MUS-samtalen.

Undersøgelsen viser meget stor splittelse i det helt centrale spørgsmål; ”Skaber MUS værdi?” 43% af de adspurgte føler ikke af samtalerne giver nogen værdi, mens 56% modsat mener, at MUS giver dem stor værdi.

Desuden mener 29% af de adspurgte i meningsmålingen, at MUS-samtaler er rent tidsspild, mens 36% ser frem til at kunne tale ærligt med deres leder omkring fremtiden. Samtidig mener 37% procent af dem, som var positive overfor MUS, at forløbet er vigtigt for deres arbejdslyst og er med til at udvikle dem.

Opfølgning gør forskellen

Wilkes tal konkluderer, at medarbejdere, som oplever, at MUS er spild af tid, ofte mangler opfølgning på samtalen, fra deres leder. Derfor oplever de i ringe grad, at MUS-samtaler udvikler dem fagligt, og så har samtalen ingen værdi for dem.

Meningsmålingen konkluderer samtidig, at når der bliver fulgt op på samtalen, oplever medarbejderne en meget større udvikling i deres faglige arbejde. Ligeledes oplever de, at deres trivsel på arbejdspladsen kommer mere i fokus. Medarbejderne bliver altså gladere for at gå på arbejde, når der afholdes MUS, såfremt der bliver fulgt op og evt. lavet udviklingsaftaler. 

”Der er mere brug for MUS-samtalen end nogensinde”

Sådan sagde lektor ved Center for Virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet, Birte Asmus, tilbage i 2007. Men er det stadig sådan, når den førnævnte meningsmåling viser en splittelse i opfattelsen af MUS-samtalerne?

Ledelsesstrukturen har udviklet sig til at blive mere dynamisk, og derfor mener virksomhedsrådgiver Peter Straadt, at den klassiske MUS, som han kalder MUS 1.0, er spild af tid. Arbejdsmarkedet har udviklet sig drastisk over de seneste år, og derfor er det ikke nok kun at have MUS-samtaler én gang om året. En moderne leder skal udvise empati, interesse og nysgerrighed for den enkelte medarbejder. Træk der ifølge Peter Straadt ikke kun skal vises hver 12. måned.

Find flere informationer i denne artikel, om hvordan du som leder kan bruge MUS som et vigtigt ledelsesværktøj og være bedre forberedt, så du undgår at dine MUS-samtaler er spild af tid. 

Samtidig har der aldrig været større fokus på trivsel og stressforebyggelse. Dette kalder også på, at der skal suppleres med løbende dialog som supplement til den årlige MUS-samtale.

Stressforebyggelse er blevet en del af daglige arbejdsgang for ledere. Det er en betingelse på moderne arbejdspladser, at ledere skal være opmærksomme på medarbejdernes generelle trivsel og stressniveau. Dette kan ikke opnås med en enkelt MUS-samtale årligt, men bør foregå ved hjælp af løbende dialog og opfølgninger på aftalte udviklingsmål – f.eks. via 1-1 samtaler, tjek-ins mv. så leder og medarbejder har en planlagt fortløbende dialog om centrale emner.

Digitalisering er nøglen til en bedre MUS

Der er brug for MUS-samtalen – måske mere end nogensinde, især hvis den bliver optimeret til at være moderne og dynamisk. Et godt og brugervenligt MUS-værktøj vil gøre det nemmere for den moderne leder at udvise indgående forståelse for hver enkelt medarbejders behov. MUS-samtalen bliver således et vigtigt redskab i kampen om at fastholde de gode medarbejdere, fordi medarbejdernes faglige og personlige behov bliver synliggjort og imødekommet.

Med et digitalt MUS-forløb undgås lange kedelige spørgeskemaer, hvor man mister overblikket, og det bliver nemt at lave aftaler med deadlines og løbende opfølgning. Teknologien kan gøre det enkelt og fjerne administrative barrierer, så fokus hele tiden er på selve dialogen. For medarbejderne betyder digitalisering af MUS en garanti for struktur og opfølgning. Medarbejderen kan hele tiden selv følge med i MUS-processen, og systemet kan visualisere de fremtidsplaner, der bliver taget initiativ til under samtalerne.

Så er MUS-samtaler spild af tid?

MUS-digitalisering behøver ikke være svært eller omkostningsfuldt. Hvis MUS-digitalisering gøres rigtigt – dvs. på en måde, hvor samtalen tilpasses den aktuelle ledelsesstrategi, og således fører til noget meningsfuldt, både fagligt og personligt, så er MUS bestemt ikke spild af tid – tværtimod.

Har du spørgsmål til denne artikel, er du meget velkommen til at kontakte os direkte på info@mussamtale.dk.

God fornøjelse med den næste MUS-samtale.

Skal din MUS-proces også sættes i system?

Det er både nemmere og billigere end du tror.

Se systemet

Kilder til artiklen: