Arbejdsglæde og Trivsel på Fremtidens Arbejdsplads

Thomas Flindt
Skrevet af Thomas Flindt – 28/1/2022

For 100 år siden, var der ikke noget der hed arbejdsglæde. Hvis du, som de fleste, arbejdede på fabrik, i landbrug eller i fiskeri var kroppen udsat for hårdt arbejde dagen lang og arbejdsglæde var forbeholdt de få. Ordet arbejdsglæde er et nyt fænomen, som er blevet “allemandseje”. Det er et fokus som de fleste arbejdspladser stræber efter i dag. Dog er vi langt fra i mål.

Fra 2015 til 2018 gik ca. 500.000 danskere til lægen med stress. I 2019 alene var det tal oppe på 600.000 mennesker.

Det er et tal, jeg forventer kommer ned i fremtiden, blandt andet på grund af et langt større fokus på MENNESKET bag “arbejderen”. Fremtidens arbejdsplads bliver endnu bedre, end den vi kender i dag.

Få mere baggrundsviden om begrebet arbejdsglæde her!

Jeg har haft den glæde (og luksus) at rejse rundt på danske arbejdspladser i mere end 18 år. Skoler, virksomheder og institutioner booker mine foredrag, fordi de gerne vil inspireres. I mange år oplevede jeg mig selv som et sjovt indslag eller en “icebreaker” på en lang kursusdag.  Mange lyttede til mine ord, men det var ganske få,  der virkelig omsatte ordene til praksis. De senere år oplever jeg en dybere intention om at få ordene etableret som gode vaner på arbejdspladsen. Og det med god grund, for forskning har vist, at mennesker der er glade på jobbet er sundere, mindre syge, mere kreative og enkelte steder har man også målt, at de er mere produktive. Fremtidens arbejdsplads bliver bedre, ikke primært for profittens skyld, men fordi personlig trivsel bliver et vigtigt aktiv.

Kreativitet og Wellness

Kreativitet bliver en vigtig spiller. Der vil komme flere robotter og computerstyrede løsninger i fremtiden. En af menneskets unikke evner er at kunne være nytænkende og kreativ. Fremtidens arbejdsplads vil derfor også se anderledes ud, end den vi kender i dag. Det fysiske rum vil stimulere dig i en kreativ retning, og der vil også være forskellige wellness-zoner, så vi kan holde anderledes kreative møder og pauser. Nu kan alt jo ikke måles 1:1, og der vil selvfølgelig være mindre / små arbejdspladser, som ikke har plads til den slags indretning. Billedet jeg tegner, og som fremtidsforskere kigger i, er på de store og mellemstore kontorbygninger, fabrikker og institutioner.

Værdier og Mening

En af de værdier der står højt på listen på fremtidens arbejdsplads er mening. Når arbejdet er meningsfyldt, bliver det også værdifyldt. På fremtidens arbejdsplads vil du arbejde i overensstemmelse med dine personlige værdier. Fremtidens leder ved, at du er bedst, når du er i balance med dig selv. Derfor vil fremtidens arbejdsplads også dyrke den menneskelige karakter. Ligesom at mange arbejdspladser vil skilte med at de er CO2-neutrale, så vil der også være en skiltning der fortæller at denne arbejdsplads går op i sine medarbejderes trivsel.

Feedback-kultur

Vi bliver mere motiverede, mere engagerede og bedre til at løse opgaver, når vi er gode til at give og modtage feedback på arbejdspladsen. Ledere og ansatte har, på fremtidens arbejdsplads, en grundlæggende adfærd der handler om at løfte hinanden og spille hinanden bedre. Det gør vi blandt andet ved at give og modtage feedback i det daglige. Fremtidens kollega vil spille dig bedre, og fremtidens leder vil sørge for, at der er en god feedback-kultur på fremtidens arbejdsplads.

Implementering af de nye tendenser

Gode intentioner bør naturligvis resultere i praktiske initiativer og løbende evaluering. Samtidig er det vigtigt, at virksomhedens ledere har nogle retningslinjer at holde sig til. Derfor anbefaler jeg bl.a. at arbejde systematisk og struktureret med medarbejderudviklingssamtaler. Gode MUS-processer giver nemlig de enkelte ledere et godt udgangspunkt for deres arbejde med at skabe det arbejdsmiljø, jeg har beskrevet her i artiklen.

Skal din MUS-proces også sættes i system?

Det er både nemmere og billigere end du tror.

Se systemet

Thomas Flindt har levet af at holde foredrag siden 2003 og har bl.a. skrevet bogen “Go´Arbejdsdag – Håndbog i arbejdsglæde”
Læs mere om Thomas Flindt: https://www.thomasflindt.dk

Som Thomas nævner i artiklen er MUS et vigtigt ledelsesværktøj. Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan din virksomhed kan skabe enkle og effektive MUS-processer? Så kontakt MUSsamtale.dk og få en introduktion til vores brugervenlige MUS-værktøj.