Hvad er en MUS-samtale?

En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en dialog mellem medarbejder og leder. Sådan en samtale afholdes typisk én gang om året. MUS-samtalen giver medarbejder og leder mulighed for at drøfte medarbejderens udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Dermed er en MUS-samtale både til gavn for arbejdsgiver og medarbejder.

Hvad er formålet med MUS?

Formålet med MUS er at sikre, at medarbejderne trives på arbejdspladsen, samt at de udvikler sig både fagligt og personligt. I forbindelse med MUS defineres der typisk en række udviklingsmål for den enkelte medarbejder samt konkrete handiger/aftaler, som der løbende følges op på.

Hvad snakker man om til en MUS-samtale?

Til en MUS-samtale har leder og medarbejder typisk en dialog om medarbejderens jobtilfredshed, trivsel og muligheder for udvikling. MUS-samtalen er medarbejderens mulighed for at få indflydelse på fremtiden, arbejdssituationen og den personlige udvikling. Trivsel er også tit et vigtigt emne – især hvis medarbejderen ikke trives på arbejdspladsen.

Hvem skal afholde MUS-samtaler?

Det er som regel de enkelte ledere, der har ansvaret for at afholde MUS-samtaler med deres medarbejdere. Nogle mindre virksomheder benytter en ekstern HR-konsulent til at stå for samtalerne, men i de fleste virksomheder er det ledelsen eller HR, som planlægger MUS og medarbejderens nærmeste chef, som holder samtalen.

Hvordan foregår en MUS-samtale?

En MUS-samtale er en fortrolig samtale, som typisk foregår ved et fysisk møde. I særlige tilfælde kan MUS også afholdes online over Teams eller lignende. Inden selve samtalen forbereder leder og medarbejder sig på de specifikke spørgsmål og emner, som er udvalgt.

Er MUS-samtaler frivillige?

Der er to svar til dette spørgsmål: På det private arbejdsmarked er det frivilligt om man vil afholde MUS – dog afholder 81 procent af alle private virksomheder MUS-samtaler. På det offentlige arbejdsmarked har man som medarbejder krav på mindst en MUS-samtale årligt.

Er MUS obligatorisk?

MUS-samtaler er obligatoriske på ALLE offentlige arbejdspladser. Offentligt ansatte har jf. deres overenskomster krav på, at MUS skal afholdes mindst en gang om året. På private arbejdspladser er MUS ikke obligatorisk. Her er det op til den enkelte virksomhed at beslutte, om de vil benytte MUS som del af deres udviklingsstrategi.

Hvordan forbereder jeg mig til MUS som medarbejder?

Overordnet set er det vigtigste, at din forberedelse er grundig – dvs. at du har sat tid af til at gennemgå alle emner/spørgsmål og har besvaret dem på forhånd. Du bør også overveje, om der er noget, du ønsker at få ud af selve samtalen – fx et kursus eller spændende arbejdsopgaver.

Hvordan forbereder jeg mig til MUS som leder?

Det er vigtigt som leder i forberedelsen op til en MUS-samtale at de emner og spørgsmål, som skal besvares bliver sendt ud i ordentlig tid. Du skal samtidig sørge for at indkalde til MUS-samtalen i god tid – gerne 14 dage før. Gør det klart i indkaldesen, hvad du forventer af samtalen.

Hvordan holder man en god MUS-samtale?

Den bedste måde at holde en god MUS-samtale på er, hvis både leder og medarbejder møder op forberedte. På den måde har man et langt bedre udgangspunkt for at komme rundt om de relevante emner, og MUS bliver således ikke bare en tilfældig snak. MUS-samtale kan med fordel struktureres i et digitaliseret MUS-system, der hjælper med administrationsbyrden og gør selve samtalen bedre.

Er MUS-samtaler fortrolige?

MUS-samtalen er ALTID en fortrolig samtale, og hverken leder eller medarbejder må referere indholdet til andre. Da der er tale om personfølsomdata er virksomheden forpligtet til at værne om dette jf. GDPR-lovgivningen. Hvis en medarbejder får ny leder, som ønsker indblik i tidligere MUS-samtaler, bør dette kun foregå med medarbejderens godkendelse.

Hvad er en god MUS-samtale?

En god MUS-samtale opnås, når lederen lytter til sin medarbejder for at få et bedre kendskab til vedkommendes faglige og personlige ønsker og mål. Den gode MUS-samtale består desuden af en klar plan, for hvad samtalen skal omhandle. En god MUS-samtale ender ud i nogle konkrete aftaler/handlinger, der understøtter konkrete udviklingsmål.

Er du klar til MUS?

Du er klar til MUS-samtalen, hvis du har gennemgået de emner/spørgsmål, der skal tales om, og du har overvejet, hvad du gerne vil have ud af selve MUS-samtalen – fx feedback, kompetenceudvikling eller bedre trivsel.
Lederen gør sig klar til MUS ved at sende spørgsmål/emner ud i ordentlig tid.

Hvorfor benytte et digitalt system til MUS?

Det er vores erfaring, at man sparer op til 45 procent på administrationsbyrden. Et digitalt MUS-system kan varetage hele MUS-processen, så det bliver nemmere at planlægge MUS. Dermed kan leder og medarbejder fokusere på at afholde gode og værdiskabende MUS-samtaler. Læs mere om Danmarks billigste og mest brugervenlige MUS-system.

Hvad står MUS for?

MUS står for Medarbejderudviklingssamtale. De fleste kalder det dog for en MUS-samtale. Selvom det kan virke ulogisk at skrive samtale, da s’et i MUS også står for samtale, så er MUS-samtale  etablerede ord ifølge dansk sprognævn.

Kan man frasige sig MUS-samtaler?

Som medarbejder kan du i teorien frasige dig muligheden for at afholde MUS-samtale med din leder, men i praksis så forventes det, at du rent faktisk tager imod tilbuddet om at have en samtale med din leder. Som leder er der også en klar forventning fra dine medarbejdere, at du afholder MUS med medarbejdere.

Hvad skal jeg huske til MUS-samtale?

Som medarbejder:

  1. Det vigtigste er forberedelse! Tænk grundigt samtalen igennem, og hvad du har tænkt dig at sige.
  2. Husk at fremhæv dit arbejde, men også vær ærlig overfor udviklingsmuligheder.
  3. Trivsel.

Som leder:

  1. Forbered dig grundigt og send spørgsmål/emner ud i god tid.
  2. Lyt til din medarbejder.
  3. Fokuser på to eller tre ting under samtalen.

Hvorfor afholde MUS-samtale?

Hvis man har forberedt sig grundigt, og har de rigtige rammer for samtalen, så er MUS-samtalen et af de bedste ledelses- og udviklingsværktøjer. Medarbejderen har mulighed for at ytre bidrag og dagligdagen på arbejdspladsen, mens lederen har muligheden for at udvikle medarbejderen både professionelt og personligt.

MUSsamtale.dkMUS FAQ