MUS samtale og løn – hvordan hænger det sammen?

Skrevet den Posted in MUSsamtale
Hvorfor bør man holde MUS samtale og lønsamtale adskilt?

MUS samtalen kan ses som en slags "forundersøgelse" til en forhandling om lønforhøjelse

Det er et tilbagevendende spørgsmål om MUS samtale og løn er to ting man bør holde adskilt, eller om lønforhandling er en naturlig del af MUS. Artiklen her vil ikke alene besvare det spørgsmål, men grundet interessen vil vi også bidrage med et par tips til, hvordan man generelt bør gribe en lønforhandling an. MUS samtalen kan nemlig gøre en hel del for at hjælpe dig nærmere dit mål om højere løn.

Hvordan spiller MUS og løn sammen?

MUS samtalen giver dig mulighed for at få din leder til at ”afsløre”, hvad han/hun sætter pris på ved dig som kollega og det arbejde, du har udført. Netop derfor er MUS et vigtigt led i din forberedelse til lønsamtalen, og de to ting bør af samme grund ikke kombineres.

I den ideelle situation går du fra din MUS samtale med en masse gode argumenter for lønstigning, og det vil være svært for din leder at afvise ting, han/hun selv har sagt under din MUS samtale.

Det er bedst, hvis der ikke går for lang tid fra MUS til lønsamtale, så det er lettere at referere til, hvad der blev talt om.

Vær opmærksom på, at lønsamtalen ikke kun foregår med fokus på dine allerede opnåede resultater. De udviklingsmål og planlagte arbejdsopgaver, som du og din leder er blevet enige om bør også bruges som argument for en lønstigning.

Læs mere om gode tips til MUS samtalen hér!

Hvordan får jeg så mere i løn?

Hvis argumenterne er på plads, gælder det om at gøre sig klar til selve mødet. Det er altså vigtigt at lønsamtalen ikke kommer med kort varsel men er planlagt, så der er tid til forberedelse.

Hvis ikke lønsamtaler er fast skemalagt på din arbejdsplads, kan du med fordel tage initiativ til at planlægge en lønsamtale som afslutning på din MUS samtale.

Det er en god idé at øve sine argumenter – brug evt. et familiemedlem eller lignende til at agere din chef, mens du løber forhandlingen igennem.

Gør op med dig selv hvad du er værd og tag evt. udgangspunkt i offentligt tilgængelige lønstatistikker.

Tænk dit udspil nøje igennem og forbered gerne 3 ”tal”:

  1. Den ideelle lønstigning
  2. Den løn du vil være godt tilfreds med
  3. Din smertegrænse

Udgangspunktet skal selvfølgelig være at argumentere for den ideelle lønstigning. Hvis forhandlingen (mod forventning) skulle vise sig at gå i den helt anden retning, kan du overveje at forberede nogle mulige alternativer til lønstigning – fx goder som hjemmearbejdsdage, computer og telefon betalt af virksomheden, firmabil mv.

Til selve forhandlingen er det vigtigt, at der er god tid til rådighed. Undgå så vidt muligt at bruge lang tid på uenigheder, der ikke er afgørende for forhandlingen. Det er vigtigt at melde klart ud og holde hovedet koldt. Det kan også være en fordel, at du som medarbejder tager lidt styring og løbende opsummerer, hvad der bliver talt om, da det er dig, der ønsker at opnå noget med mødet.

Det er både dit og din leders ansvar, at der er god stemning under forhandlingen, men du skal stadig være vedholdende og ikke blot acceptere, når din leder afviser dine argumenter. Som minimum bør du spørge ind til baggrunden for nej’et.

Når forhandlingen er slut, bør I ligesom ved MUS samtaler opsummere de aftaler, I har indgået.

Held og lykke til din næste lønsamtale.