Få dine medarbejdere godt tilbage på arbejdspladsen

Daniel Wolfram
Skrevet af Daniel Wolfram – 21/5/2021

Nu er landet ved at genåbne, og virksomhederne kan så småt byde deres medarbejdere velkommen tilbage. I den forbindelse ligger der en vigtig ledelsesopgave og venter – nemlig at få dine medarbejdere godt tilbage efter corona nedlukningen.

Men hvordan kan du som leder bedst muligt hjælpe dine medarbejdere ordentligt tilbage på arbejdspladsen? Det vil MUSsamtale.dk forsøge at give et par bud på her.

Fokus på trivsel via Corona-dialogsamtaler

For mange medarbejdere kan det at komme tilbage på arbejdspladsen godt føles som første skoledag om igen. Medarbejderne er spændte, men også nervøse for, hvad der venter dem – både arbejdsmæssigt og personligt.

Der kan opstå undren og andre forventninger om, hvor medarbejderen står i forhold til de mål, der tidligere er blevet defineret i samarbejde med virksomheden, men også mere personlige følelser kan komme i spil.

Ledelsesekspert Søren Braskov foreslår, at det kan være en givende idé for ledere at holde ugentlige ’Covid-19 dialogsamtaler’, hvor der bliver sat tid af til de medarbejdere, som har brug for at få besvaret spørgsmål og afstemt forventninger omkring både medarbejderens arbejdskompetencer – især hvis nedlukningen har ændret dem – men også personlige spørgsmål omkring, hvordan Covid-19 bliver håndteret internt i virksomheden.

Skru op for samtalerne med de medarbejdere, som først nu er på vej tilbage på arbejdspladsen

HK anbefaler, at ledere sørger for at få talt med de medarbejdere, som først nu kommer tilbage på arbejdspladsen. Dette udviser empati og forståelse overfor de udfordringer, tilbagevendende medarbejdere kommer til at møde. De har uden tvivl været presset arbejdsmæssigt på en anden måde end de nogensinde har prøvet før. Samtidig kan det også være en stor omvæltning for dem at vende tilbage til et socialt arbejdsmiljø med kollegaer.

Det er derfor kritisk, at du som leder og dine medarbejdere får etableret en god dialog, så medarbejderen er afklaret med rammerne i det fælles rum, men også får italesat nogle af de spørgsmål, bekymringer eller forventninger, der uden tvivl rejser sig.

På den måde kan du som leder også tage pulsen på de medarbejdere, som evt. kommer tilbage uden overskud, og som HK pointerer; holde øje med tegn på stress og gribe ind, inden det er for sent.

Arbejder dine medarbejdere stadigvæk hjemmefra? Så læs denne artikel, om hvordan du opnår gode MUS-samtaler over Skype, Teams eller lign.

MUS-samtaler hjælper dine medarbejdere godt tilbage på arbejde

Der er få medarbejdere, som er ens på arbejdsmarkedet – både personligt og arbejdsrelateret. Ved hjælp af det man kunne kalde ”Corona MUS-samtaler”, kan du sikre dig at hver enkelt medarbejders tilbagevenden håndteres korrekt. Således minimeres risikoen for mistrivsel, og du tilegner dig vigtig viden om dine medarbejderes tilstand. Dette vil i sidste ende medføre, at du hurtigere får optimalt udbytte af dine medarbejderes kompetencer.

MUS-samtaler er et godt redskab til formålet, da MUS kan komme rundt om både virksomhedens mål, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i samt medarbejdernes ve og vel. Ledere der dedikerer sig til MUS-samtalen opnår typisk gode resultater – både på virksomhedens vegne, men også i form af en styrket personlig relation til sine medarbejdere.

Hvis din virksomhed skal til at iværksætte en MUS-runde for tilbagevendte medarbejdere, anbefaler vi, at I gør det digitalt. En digital løsning vil nemlig sikre, at fortrolig information gemmes forsvarligt, og samtidig vil et MUS-system gøre det nemt for dig at planlægge og følge op på dialogerne – også i fremtiden.

Det er tid til at få dine medarbejdere godt tilbage efter corona!

God fornøjelse med en fyldt arbejdsplads!

Skal din MUS-proces også sættes i system?

Det er både nemmere og billigere end du tror.

Se systemet

Kilder til artiklen: