Online MUS system – Funktioner

Online MUS system - Funktioner

Der er mange fordele ved at benytte et online MUS system

Det online MUS system fra MUSsamtale.dk har været med til at skære ca. 40% af den løbende MUS administration på en offentlig arbejdsplads. Derudover har systemunderstøttelse af MUS skabt et langt mere professionelt og struktureret forløb, hvilket både ledere og medarbejdere tydeligt har mærket. Læs en artikel om MUS på Svendborg Sygehus hér.

Systemets gode resultater skyldes et konstant fokus på brugervenlighed. Et MUS system som ikke kræver dyre kurser, komplicerede manualer eller lange video-guides gør, at systemets brugere kan gå i gang med det samme og ikke spilder tiden på administration.

Herunder har vi udvalgt nogle af de centrale funktioner, som ethvert online MUS system bør kunne varetage.

Altid rettidig indkaldelse

Rigtig mange medarbejdere oplever at blive indkaldt for sent til deres MUS samtale.

De typiske forklaringer er travlhed eller forglemmelse hos den ansvarlige leder samt manglende struktur på processen.

Med et online MUS system sørger systemet for, at alle medarbejdere kommer rettidigt til MUS. Det vil typisk foregå ved at systemet sender en påmindelse til den ansvarlige leder, som derefter indkalder til samtale. Systemet kan samtidig bede medarbejderen om at gennemgå MUS forløbet forud for samtalen, så vedkommende er godt forberedt.

Professionel struktur på samtalen

I et systematiseret forløb får man pga. spørgerammen altid berørt de aktuelle emner.

Medarbejderne føler sig hørt, og ledelsen får et godt overblik over rådige kompetencer og generel trivsel.

Struktureret opfølgning på aftaler

Alle undersøgelser fremhæver, hvor vigtigt det er at følge op på de aftaler, der laves under MUS samtalen.

Påmindelser om aftaler sendes derfor automatisk ud fra MUSsamtale.dk.

Data gemmes sikkert og let tilgængeligt

MUS data skal altid behandles sikkert og fortroligt!

MUSsamtale.dk benytter kun processer, som lever op til EU's krav om datasikkerhed. Vi kan evt. fremsende kopi af underskrevet databehandleraftale.

Visualisering og overblik

Funktioner som fx. kompetence-spindelvæv illustrerer på overskuelig vis en medarbejderers niveau og udvikling.

De forskellige svar-typer, som systemet tilbyder gør forløbet mere flydende og intuitivt.

I systemet fra MUSsamtale.dk, kan man sætte stort set alle typer spørgsmål/svar op.

Se diverse statistikker

De af MUS samtalens spørgsmål som besvares med fx. tal-skala, miltiple choice eller ja/nej kan visualiseres i statistikker. Det giver et godt overblik over fx. en medarbejders udvikling fra år til år eller forskelle mellem virksomhedens afdelinger.

Vi anbefaler, at man forsøger at arbejder med en kombination af  åbne spørgsmål (tekstbesvarelser) og lukkede spørgsmål (tal-skalaer, multiple choice mv.)

Eksempel: På en skala fra 1-5, hvor 1 er meget ringe og 5 er meget godt, hvordan trives du i dit nuværende job? Uddyb i tekstfeltet.

Benytter man en kombination som ovenfor, opnår man både en statistisk score, der kan give et overblik over generel trivsel, samt en uddybende personlig beskrivelse.

Integration med kalender

Ledere kan tilføje MUS systemets kalender til deres egen Outlook, GoogleCalendar eller lignende.

På den måde er der altid overblik over de planlagte MUS-aktiviteter - uden at skulle logge på systemet.

Integration med stamdatabase

De fleste større virksomheder har deres medarbejdere registreret i et centralt system, der kommunikerer med virksomhedens øvrige systemet.

Systemet fra MUSsamtale.dk kan også integreres med virksomhedens centrale database, så oplysninger kan udveksles mellem de to systemer. På den måde kan status på medarbejdere osv. automatisk holdes opdateret, og der spares kostbar administrationstid.