Funktioner

Funktioner i Online MUS

Der er mange fordele ved at gøre din MUS digital

Online MUS har været med til at skære over 40% af den løbende MUS administration på en offentlig arbejdsplads. Derudover har systemunderstøttelse af MUS skabt et langt mere professionelt og struktureret forløb, hvilket både ledere og medarbejdere tydeligt mærker. Læs en artikel om Online MUS på Svendborg Sygehus hér.

Vi sætter en ære i at lave brugervenlige systemer, som ikke kræver dyre kurser, komplicerede manualer eller lange video-guides. Hvis ikke et system kan forklare sig selv, bør det laves bedre!

Altid rettidig indkaldelse

Rigtig mange medarbejdere bliver indkaldt for sent til deres årlige MUS samtale.

De typiske forklaringer er travlhed eller forglemmelse hos den ansvarlige leder samt manglende struktur på processen.

Med Online MUS overtager systemet ansvaret for, at alle medarbejdere kommer til MUS. Det vil typisk foregå ved at systemet sender en påmindelse til den ansvarlige leder. Samtidig kan systemet udsende et MUS skema til medarbejderen, så vedkommende kan forberede sig til sin samtale.

Professionel struktur på samtalen

I et systematiseret forløb får man altid berørt de aktuelle emner. Medarbejderne føler sig hørt, og ledelsen får et godt overblik over rådige kompetencer og generel trivsel. 

Struktureret opfølgning på aftaler

Alle undersøgelser fremhæver, hvor vigtigt det er at følge op på de aftaler, der laves under MUS samtalen. Dette sker helt automatisk med Online MUS.

Data gemmes sikkert og let tilgængeligt

Online MUS benytter særligt udvalgte samarbejdspartnere, som lever op til EU's krav om datasikkerhed. Vi kan evt. fremsende kopi af underskrevet databehandleraftale.

Få vist kompetence-spindelvæv

Et kompetence-spindelvæv illustrerer på overskuelig vis medarbejderens udvikling over tid.

Vælg selv hvilke parametre, der skal vises.

Spindelvævet kan med fordel deles med medarbejderen, så ved kommende har sin egen kopi.

Se diverse statistikker

Online MUS tilbyder et detaljeret statistisk overblik, der kan applikeres på alle de emner i MUS forløbet, som besvares med kvantificerbar data (fx. tal-skala eller multiple choice svarmuligheder).

Vi anbefaler af den grund, at man arbejder med en kombination af tekstbesvarelser, tal-skalaer og multiple choice spørgsmål.

De åbne spørgsmål med tekstbesvarelser kan med fordel benyttes på mere personlige emner eller uddybende svar. Tal-skalaer og multiple choice spørgsmål bør anvendes til de emner, der kan drage fordel af at blive analyseret statistisk.

Integration med kalender

Spar yderligere tid ved at undgå manuel koordination af mødedato.

Med en kalenderintegration giver Online MUS hurtigt et overblik over hvilke datoer (inden for et udvalgt interval) der passer både leder og medarbejder.

Integration med stamdatabase

De fleste større virksomheder har deres medarbejdere registreret i en database.

Integreres Online MUS med virksomhedens stamdatabase, meldes nye medarbejdere automatisk til MUS og oplysninger fra MUS samtalen (fx ønsker om kursus o.lign.) kan overføres til medarbejderens stamkort.