De danske fagforeninger anbefaler alle virksomheder at prioritere MUS, og på nogle arbejdspladser har medarbejderne krav på mindst en årlig samtale.

MUS – er det obligatorisk, lovpligtigt eller frivilligt?

Er MUS lovpligtigt, eller er det bare en god vane?

Per Boetius Andersen
Skrevet af Per Boetius Andersen – 10/3/2021

Et spørgsmål der hyppigt bliver stillet omkring MUS er hvorvidt, MUS-samtaler er en lovpligtig opgave for danske arbejdspladser.

Det korte svar er nej, for der er ingen, som deler bøder ud, hvis MUS-samtalen ikke bliver afholdt. Det skal dog pointeres, at der er meget forskellige retningslinjer angående MUS i henholdsvis den private- og offentlige sektor.

I den offentlige sektor er MUS obligatorisk, og derfor er samtalen så godt som lovpligtig på alle statens arbejdspladser. Det skyldes, at offentligt ansatte jf. deres overenskomster har krav på, at MUS skal afholdes mindst en gang om året. På private arbejdspladser er MUS derimod ikke obligatorisk. Her er det op til den enkelte virksomhed at beslutte, om de vil benytte MUS som del af deres udviklingsstrategi.

Hvad siger fagforeningerne?

Langt de fleste fagforeninger er enige om, at MUS-samtaler er et vigtigt værktøj, når det handler om at skabe dialog om trivsel og udvikling.

Alle de største fagforeninger i Danmark opfordrer derfor private virksomheder til at se MUS som en obligatorisk ledelsesopgave, og netop derfor gennemfører over 80% af alle private virksomheder i Danmark MUS-samtaler.

Formand for fagforeningen Krifa, Søren Fibiger Olesen, tager skridtet videre og opfordrer til at gøre MUS obligatorisk på ALLE danske arbejdspladser – med den forudsætning, at MUS-indholdet har værdi, så både leder og medarbejder får noget ud af forløbet.

Hvis du som leder eller medarbejder søger inspiration til gode råd og retningslinjer, som du kan tage med til MUS-samtalen, kan du læse en artikel om, hvordan du får mest ud af MUS-samtalen ved hjælp af skrevne og uskrevne regler.

Hvilke rammer skal virksomhederne følge?

På arbejdspladser i den offentlige sektor er der som nævnt overenskomstaftaler angående MUS. Rammerne for overenskomstaftalen kan ses på Samarbejdssekretariatets hjemmeside, samt på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside. Her kan man som offentlig arbejdsgiver finde inspiration til de vigtigste punkter i MUS-samtalen samt generelle informationer, formål og opgaver.

Da MUS ikke er obligatorisk på private arbejdspladser, er der derfor ikke nogle faste rammer. MUS-reglerne er således uskrevne og op til fri fortolkning. Selvom frie rammer normalt er en god ting, kan det også give grobund for usikkerhed og skabe tvivl om, hvad formatet skal være, eller hvilke spørgsmål og temaer virksomhedens ledere skal tage op med medarbejderne.

Hos MUSsamtale.dk opleves denne usikkerhed ganske tit – særligt hos virksomheder, der skal i gang med MUS for første gang. I de situationer er det hjælpsomt, at søge inspiration i MUS-temaer og -spørgsmål, som andre virksomheder har været glade for.

Læs om hvordan MUSsamtale.dk kan hjælpe med at designe et MUS-forløb baseret på populære emner og spørgsmål her.

Er du privatansat, og er din arbejdsplads blandt de 20%, som endnu ikke holder MUS? Så er det oftest en god idé at tale med din tillidsmand og/eller fagforening for at få gode råd og støtte ift. at tale med ledelsen om at indføre MUS.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål/input til emnet eller MUS-samtaler generelt, er du meget velkommen til at kontakte os på info@mussamtale.dk.

God fornøjelse til den næste MUS-samtale.

Har din MUS-proces også behov for at blive sat i system?

Det er både nemmere og billigere end du tror, at få din MUS sat i system.

Se systemet

Kilder til artiklen: